ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Μαιευτικής που ολοκλήρωσαν την Π.Α. το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20 να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Π.Α. από 1/7/20-30/7/20 στη Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του Φοιτητή στη Γραμματεία για έγκριση της Πρακτικής Άσκησης (να φέρει οπωσδήποτε πρωτόκολλο)
2. Βεβαιώσεις περαίωσης Π.Α. από τους φορείς απασχόλησης (Βεβαίωση ολοκλήρωσης Π.Α. από φορείς απασχόλησης). Η Βεβαίωση πρέπει να υπογραμμίζει ότι <<ο/η φοιτητής-τρια ολοκλήρωσε την Π.Α. από (ημερομηνία έναρξης Π.Α.) μέχρι (ημερομηνία λήξης Π.Α.) σε 126 ημέρες, εκτέλεσε ή πραγματοποίησε τουλάχιστον 40 τοκετούς και εργαλειοδότησε σε τουλάχιστον 10 γυναικολογικά-μαιευτικά χειρουργεία>> και να φέρει ημερομηνία και την επίσημη σφραγίδα του φορέα.
3. Συμπληρωμένο Βιβλιάριο Π.Α. το οποίο περιλαμβάνει έκθεση-αναφορά πεπραγμένων από τον φορέα απασχόλησης στο βιβλιάριο Π.Α. (Μηνιαίες εκθέσεις αξιολόγησης φοιτητή (βιβλιάριο Π.Α. ή ένθετο έγγραφο) Έκθεση πεπραγμένων φοιτητή (βιβλιάριο Π.Α.). Στην προτελευταία σελίδα του βιβλιαρίου Π.Α. με σφραγίδα του Νοσοκομείου.
4. Βεβαίωση Απασχόλησης & Ασφάλισης από τον Εργοδότη (καταβολή ενσήμων ασφάλισης του φοιτητή στον ΕΦΚΑ).
5. Βεβαίωση απόδοσης ενσήμων Π.Α. από τον ΕΦΚΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ Π.Α. ΜΕΤΑ ΤΙΣ 30/7/2020, ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 31/8/2020 ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΙΝ ΟΤΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ, ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020