Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και των αναπληρωτών τους, στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.