Ανακοίνωση προς του φοιτητές / τριες του Τμήματος Μαιευτικής για συμμετοχή στις εξ’ αποστάσεως εξετάσεις

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Μαιευτικής, προκειμένου να λάβουν μέρος στις εξ’ αποστάσεως εξετάσεις να υποβάλλουν τη δήλωσή τους συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZ__tl15BdUNFBNMkdTWkFLWktCVFdGTEFWS05KUEVEOS4u

 αυστηρά μέχρι την Παρασκευή 19/06/2020.