Το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (πρώην τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας) ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα ΦΕΚ 3579/τΒ΄/26-09-2019.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει, αφού συμπληρώσουν και εκτυπώσουν την αίτηση, να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τη Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2020 μέχρι την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020, ταχυδρομικά στη διεύθυνση της Γραμματείας.