ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί ο τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων

α) των πτυχιακών εργασιών και

β) της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου

 

                                                   Από τη Γραμματεία