ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΔ. 407 ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ