Αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα εξ αποστάσεως μαθημάτων από 6 έως 10 Απριλίου

5 Απριλίου 2020

Για τις εξ αποστάσεως παραδόσεις των μαθημάτων που ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα ισχύει γενικώς το ωρολόγιο πρόγραμμα. Ωστόσο, για τεχνικούς και πρακτικούς λόγους την εβδομάδα από Δευτέρα 6 έως Παρασκευή 10 Απριλίου θα γίνουν οι αλλαγές που ακολουθούν. (Σημείωση: για ορισμένα μαθήματα η διάρκεια μπορεί να διαφέρει από την αναγραφόμενη).

1) Β΄ Εξάμηνο:

α) Η παράδοση για το εργαστήριο/κλινική άσκηση του μαθήματος «Κλινικές δεξιότητες στη Μαιευτική» θα γίνει από την κα. Ταουσάνη και την κα. Ταχτσίδου την Παρασκευή 10 Απριλίου από 11.00 έως  13.00.

β) Η παράδοση του μαθήματος «Κοινωνική Υγιεινή- Επιδημιολογία» (Θεωρία) θα γίνει από την κα. Δημητροπούλου την Πέμπτη 9 Απριλίου από 17.00 έως 19.00.

2) Δ΄ Εξάμηνο:

α) Η παράδοση του μαθήματος «Μαιευτική Τοκετού – Λοχείας» (Θεωρία) θα γίνει από τον κ. Ζαφράκα τη Δευτέρα 6 Απριλίου από 18.00 έως 20.00.

β) Η παράδοση για το εργαστήριο/κλινική άσκηση του μαθήματος «Γυναικολογική Φροντίδα» θα γίνει από την κα. Καλλία την Τρίτη από 09.00 έως 11.00.

γ) Η παράδοση για το εργαστήριο/κλινική άσκηση του μαθήματος «Μαιευτική Φροντίδα Κύησης» θα γίνει από την κα. Μπουρουτζόγλου την Πέμπτη  09.00 έως 11.00.

δ) Η παράδοση των μαθημάτων «Γυναικολογική Ογκολογία, Μαστολογία» (Θεωρία) και «Μαιευτική Τοκετού – Λοχείας» (Θεωρία) από τον κ. Ζαφράκα για την Παρασκευή 10 Απριλίου θα ανακοινωθεί μετά από συνεννόηση.

3) Στ΄ Εξάμηνο:

α) Η παράδοση του μαθήματος «Ψυχολογία Αναπαραγωγικής Περιόδου» (Θεωρία) θα γίνει από την κα. Ταουσάνη την Τρίτη 7 Απριλίου από 17:00 έως 19:00.

β) Η παράδοση για το εργαστήριο/κλινική άσκηση του μαθήματος «Νοσηλευτική  Γυναικολογικού Χειρουργείου» θα γίνει από την κα. Θεοδωρίδου την Τετάρτη 8 Απριλίου από 11.00 έως 12.00.

γ) Η παράδοση για το εργαστήριο/κλινική άσκηση του μαθήματος «Μαιευτική Φροντίδα Τοκετού» θα γίνει από την κα. Θεοδωρίδου την Τετάρτη 8 Απριλίου από 12.00 έως 13.00.

4) Ειδικά μαθήματα για πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)

α) Η παράδοση του μαθήματος «Προηγμένη Μαιευτική Φροντίδα Κύησης-Τοκετού» (Θεωρία) θα γίνει από την κα. Αντωνάκου την Τρίτη 7 Απριλίου από 11:00 έως 13:00 και κάθε Τρίτη για όσο διαρκέσουν τα εξ αποστάσεως μαθήματα.

β)  Η παράδοση του μαθήματος «Προγεννητικός Έλεγχος – Ιατρική του Εμβρύου» (Θεωρία) θα γίνει από την κα. Παπασωζομένου την Τετάρτη 8 Απριλίου από 12.00 έως 14.00 για αναπλήρωση προηγούμενων μαθημάτων (και κανονικά σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα την Παρασκευή 10 Απριλίου).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Δρ. Μενέλαος Ζαφράκας, FEBS,
Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας,
Μαστολογίας, Χειρουργικής Μαστού