ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ “ΑΓΓΛΙΚΑ – ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”