ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020. Γνωστικό Αντικείμενο: «Τεχνολογίες Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας για το Σχεδιασμό Συστημάτων Παραγωγής Προϊόντων»