ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80-ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πρόσκληση:

Αίτηση:

aitisi_pd_407-80_ag-front