Προκήρυξη εκλογών ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ και των αναπληρωτών τους, στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Προκήρυξη: