Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. και Ε.ΤΕ.Π. και των αναπληρωτών τους, στη Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε

Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο συνημμένο αρχείο:

Προκήρυξη Εκλογών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.ΤΕ.Π. και αναπληρωτών Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος – Σχολή Γεωτεχνικών