41771/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Oenotouristic cross-border capacity building: A transition from promoting wine production to oenotourism experience (Terra Vino) (Κωδ. Εργου 80660)»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

Το αρχείο της πρόσκλησης σε μορφή PDF

Υποβολή Πρότασης:

application_form_41764_19