7589/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ERASMUS + – IKY – 2019-1-EL01-KA103-060990 – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΙΝΔΟΥ (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 80350)»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

  Το αρχείο της πρόσκλησης σε μορφή PDF

Υποβολή Πρότασης:

application_form_41764_19