Προκηρύξεις για προέδρους και αναπληρωτές προέδρους των σχολών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Ακολουθούν οι προκηρύξεις των τμημάτων σε μορφή PDF.

Προκηρύξεις

Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της ΣΕΥ

Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης

Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης

Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης

Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας της ΣΕΥ

Τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης

Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης

Τμήματος Μαιευτικής της ΣΕΥ

Τμήματος Νοσηλευτικής της ΣΕΥ

Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης

Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης

Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών

Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών

Τμήματος Φυσικοθεραπείας της ΣΕΥ

Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών

Τµήµατος Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης της Σχολής Μηχανικών

Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Σχολής Μηχανικών

Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστηµάτων της Σχολής Μηχανικών

Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών

Τµήµατος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών

Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών

Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών

Τμημάτων της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών