Προκήρυξη Εκλογών για τo Αξίωμα των Κοσμητόρων των Σχολών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα συνημμένα αρχεία:

ΔΦ30_3953_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ_ΣΧΟΛΗΣ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ_ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΦ_30_3946_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ_ΣΧΟΛΗΣ_ΘΕΤΙΚΩΝ_ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΦ_30_3949_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ_ΣΧΟΛΗΣ_ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ_ΥΓΕΙΑΣ

ΔΦ_30_3964_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ_ΣΧΟΛΗΣ_ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ_ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΦ_30_3945_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ_ΣΧΟΛΗΣ_ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ_ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΦ_30_3948_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ_ΣΧΟΛΗΣ_ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΦ_30_3954_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ_ΣΧΟΛΗΣ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ_ΚΑΙ_ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Έγγραφο αίτησης