Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσείων από το Μουσείο LOGIC του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.