Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Η Π Ρ Α Ξ Η Εκλογής Διευθυντή του Εργαστηρίου «Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Διαδικτυακών Εφαρμογών» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος