Το Τμήμα Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος συμμετέχει ενεργά στην Agrotica Expo 2024 (1-4 Φεβρουαρίου)!

Το Τμήμα Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) έχει έντονη παρουσία στην AGROTICA 2024. Στον Stand 50, στον όροφο του Περιπτέρου 2, το Τμήμα παρουσιάζει τα εκπαιδευτικά του προγράμματα σπουδών, το ερευνητικό έργο των μελών ΔΕΠ, καθώς και άλλες του δραστηριότητες. Αναλυτικότερα, μέσω οπτικοακουστικού υλικού ενημερώνει για τις υποδομές, τα επιστημονικά εργαστήρια και τις εγκαταστάσεις του Αγροκτήματός του. Παράλληλα, ενημερώνει για το περιεχόμενο του Προπτυχιακού του Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ), των δύο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΜΣ), «Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής» και «Διαχείριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», καθώς και των Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Επίσης, ενημερώνει για τα δύο επιμορφωτικά προγράμματα που διοργανώνει στο πλαίσιο του ΚΕΔΙΒΙΜ «Βιώσιμη και Καινοτόμα Αγροτική Επιχειρηματικότητα» και «Πράσινο Πιστοποιητικό για Νέους Αγρότες». Παρουσιάζονται ενδεικτικά αποτελέσματα ερευνών των μελών ΔΕΠ και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του. Επίσης ενημερώνει για την Ημερίδα που διοργανώνει το Τμήμα με τίτλο «Προσαρμογή της γεωργίας στις αναμενόμενες επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3/2 στο Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερμανός (Αίθουσα C) στις 10.00-13.30. Στο Stand εκτίθεται οπτικό υλικό από δραστηριότητες του Τμήματος.

Προσωπικό και φοιτητές/τριες του Τμήματος θα είναι παρόντες/ούσες σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας τής AGROTICA 2024, για να ενημερώσουν τους επισκέπτες της Έκθεσης για τη λειτουργία και τις δραστηριότητες τού Τμήματος.

Πληροφορίες και  στις παρακάτω διευθύνσεις:

https://www.facebook.com/geoponiadipae

https://agro.ihu.gr/category/nea/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83/