Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΔΙΠΑΕ και του Ομίλου Πανεπιστημίων Amity της Ινδίας

Μνημόνιο συνεργασίας συνυπέγραψαν το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, διά του Πρύτανη Καθηγητή Σταμάτη Αγγελόπουλου και o Όμιλος Πανεπιστημίων Amity της Βόρειας Ινδίας, διά του Προέδρου του Amity, Καθηγητή Gurinder Singh. Το μνημόνιο, επικεντρώνεται στην ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική συνεργασία καθώς και στην αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των δύο ιδρυμάτων. Το μνημόνιο συνεργασίας έχει άμεση εφαρμογή από την 1η Φεβρουαρίου 2024.

Στόχος αυτής της ιδιαίτερα σημαντικής πρωτοβουλίας, που επετεύχθη με τη διαμεσολάβηση του Study in Greece, είναι να αναπτυχθούν κοινές δράσεις, στο πλαίσιο διεθνοποίησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε, που αφορούν μεταξύ άλλων:

  • Προώθηση της ανταλλαγής φοιτητών (σε όλα τα επίπεδα)
  • Διευκόλυνση μεταφοράς πιστωτικών μονάδων
  • Ανταλλαγή ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, πληροφοριών και υλικού
  • Εφαρμογή τεχνολογιών ηλεκτρονικής μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
  • Συνεργατική έρευνα και τα ερευνητικά προγράμματα
  • Μικρής διάρκειας κινητικότητα φοιτητών σε προγράμματα σπουδών στο εξωτερικό
  • Διεξαγωγή διαλέξεων, διοργάνωση συμποσίων και κοινών εκδηλώσεων
  • Θερινά Προγράμματα

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπό την αιγίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, λειτουργεί το Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών (UCIPS) που προσφέρει 26 ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου. Μάλιστα, φέτος παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στις εγγραφές αλλοδαπών φοιτητών στα Αγγλόφωνα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, κατατάσσοντας το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, τρίτο Πανεπιστήμιο, μετά το ΕΚΠΑ, στη διεθνοποίηση.