Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής, μετά από αναπομπή για τη μονιμοποίηση του κ. Σίμογλου Χρήστου, μέλους Δ.Ε.Π. επί θητεία, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις σε Σταθμούς και Διατάξεις Παραγωγής Ισχύος και Ενέργειας» (APP32470)