Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής (Ο.Δ.Ε.) για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου των μελών του Eργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του αναπληρωτή του, στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.