Δημοσίευση ανακοίνωσης προκήρυξης θέσεων μελών Δ.Ε.Π. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.