ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ – ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2020-21 (εαρινό εξάμηνο) και 2021-22 (χειμερινό εξάμηνο και εαρινό εξάμηνο)