Απόφαση αποδοχής χρηματικής δωρεάς από την εταιρία Raycap για τη διενέργεια εκπαιδευτικών επισκέψεων των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος για το ακαδ. έτος 2022-2023