Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής για την πλήρωση θέσης μέλους Δ.Ε.Π., βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική Τοπίου» (APP 26914), του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε.