16ο Newsletter της Δομής ΟΜΠΡΕΛΑ του ΔΙΠΑΕ

Τεχνολογία και εθελοντισμός μέσω της ΑΜΕLib φέρνουν τη γνώση στους φοιτητές με αναπηρία!

NEWSLETTER