15ο Newsletter της Δομής ΟΜΠΡΕΛΑ του ΔΙΠΑΕ

Σχέση μεντόρων και ωφελούμενων της δομής ‘ΟΜΠΡΕΛΑ’: μία πολύτιμη και ουσιαστική διαδικασία.

NEWSLETTER