Συμμετοχή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην εβδομάδα Euroweek 2022

Το δίκτυο πανεπιστημίων Prime Networking, στο οποίο συμμετέχει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, διοργάνωσε την εβδομάδα Euroweek 2022 στο Πανεπιστήμιο Λιλ της Γαλλίας από τις 25 έως τις 29 Απριλίου 2021 με θέμα Σχεδιασμός και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Στην εβδομάδα συμμετείχαν φοιτητές των Πανεπιστημίων μελών του Δικτύου με δικές τους εργασίες.
Οι φοιτητές του Διεθνούς Ελληνικού Πανεπιστημίου με το project «Τα Πράσινα Υποδήματα» έλαβαν το πρώτο βραβείο για το καλύτερο project και το πρώτο βραβείο καλύτερης παρουσίασης.
Στο Euroweek 2022 συμμετείχε ο Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Δημήτρης Μαδυτινός μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και υπεύθυνος για την Πανεπιστημιούπολη της Καβάλας και εκλεγμένο μέρος του διοικητικού συμβουλίου (Executive Board Member) του δικτύου Prime Networking καθώς και οι ακαδημαϊκοί Δημήτριος Χατζούδης, Γεώργιος Θερίου και Σταύρος Βαλσαμίδης.