Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Τμήματος Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης του ΔΙΠΑΕ με το Ινστιτούτο Κουμφούκιος

Το Τμήμα Δημιουργικού  Σχεδιασμού και Ένδυσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος κατόπιν της επιτυχημένης διοργάνωσης του  Διεπιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο made in China που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία  με το Ινστιτούτο Κομφούκιος το Σεπτέμβριο ΄21,  υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Ινστιτούτο στις 19/12/21. Το μνημόνιο έχει ως βασικό σκοπό να συμβάλλει στη διατήρηση και προαγωγή της πνευματικής κληρονομιάς και δημιουργίας των δύο χωρών, Ελλάδας- Κίνας  με την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων και δράσεων.

Το Ινστιτούτο Κομφούκιος  είναι μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός και αποτελεί μια κοινοπραξία μεταξύ του Α.Π.Θ., του Πανεπιστημίου Διεθνών Σπουδών της Σαγκάης (SISU) , ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Κίνας, και του Confucius Institute Headquarters.