ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ