Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Ακ. έτους 2021-2022 – Tμήμα Νοσηλευτικής Παράρτημα Διδυμοτείχου