Αποτελέσματα Αξιολόγησης των υποψηφίων για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης