ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (Σ.Ε.Α.Β)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διάθεση ηλεκτρονικών βιβλίων από το SCOAP3 Books Initiative

Σας ενημερώνουμε την έναρξη της ανοικτής διάθεσης τεσσάρων ηλεκτρονικών βιβλίων από το SCOAP3 Books Initiative. Μπορείτε να βρείτε την σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα https://scholarly.heal-link.gr/news/scoap3books/