Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης για το μάθημα “Ειδική Εντομολογία”