Πλήρωση μίας (1) θέσης  μέλους ΔΕΠ βαθμίδας  Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική και Ανάλυση Κοινωνικών και Οικονομικών Δικτύων». (Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: APP21497)

Δείτε την παρακάτω