Πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
Του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας , Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Δείτε την παρακάτω