Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με τους αναπληρωτές τους στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Δείτε τη σχετική