Ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Δείτε το σχετικό