Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης