Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης