Γενικές πληροφορίες

Το Τμήμα Νοσηλευτικής είναι ένα από τα πέντε τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ) του  Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ). Οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Νοσηλευτικής βρίσκονται στο χώρο του πρώην  ΑΤΕΙΘ στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Το Τμήμα Νοσηλευτικής  του ΔΙΠΑΕ, λειτούργησε για πρώτη φορά το 1973, στο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης και με την ίδρυση του Τ.Ε.Ι.Θ. εντάχθηκε στην τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση, απορροφώντας την Ανώτερη Κρατική Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Το Μάιο του 2019 με το νόμο 4610 (ΦΕΚ 70/Α/752019) το Τμήμα Νοσηλευτικής εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ) του ΔΙΠΑΕ και διαθέτει πλέον παράρτημα στο Διδυμότειχο.

Στόχος του Τμήματος είναι η  προετοιμασία  μελλοντικών επιστημόνων υγείας  με   την παροχή υψηλής στάθμης γνώσεων και την ανάπτυξη  νοσηλευτικών  και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων  ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία  και υπευθυνότητα στους μελλοντικούς τους ρόλους:

 • στη φροντίδα υγείας, του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας,
 • στην οργάνωση και τη διοίκηση υπηρεσιών υγείας
 • στην εκπαίδευση και στην έρευνα

Στo πλαίσιο της αποστολής του, το τμήμα:

 • Προάγει τη γνώση, ικανότητες και δεξιότητες μέσω της διδασκαλίας και της άσκησης
 • Συνεργάζεται με άλλα τμήματα Νοσηλευτικής ΑΕΙ, Επιστημονικούς φορείς, Νοσηλευτικά Ιδρύματα σε Εθνικό και διεθνές Επίπεδο
 • διοργανώνει σεμινάρια και εκπαιδευτικές ημερίδες για αποφοίτους στο πλαίσιο της προώθησης της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
 • Συμβάλλει στη διαμόρφωση υπευθύνων ανθρώπων με επιστημονική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ευαισθησία και συνείδηση

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Διεθνής Διάσταση του Τμήματος & Κινητικότητα:

Το Τμήμα Νοσηλευτικής έχει πολύ σημαντική συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού, η οποία περιλαμβάνει τακτικές ανταλλαγές φοιτητών αλλά και καθηγητών μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+.

Τοποθεσία-Εγκαταστάσεις

Το Τμήμα βρίσκεται στο χώρο της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στην Πανεπιστημιούπολη της Σίνδου.
Διαθέτει εκπαιδευτικές και Ερευνητικές εγκαταστάσεις που συνίστανται στα εξής:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Πέντε εκπαιδευτικά εργαστήρια Νοσηλευτικής 50 τμ έκαστο εξοπλισμένα με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την άσκηση των φοιτητών
 • Εργαστήριο Πληροφορικής & Στατιστικής 40τμ με 22 θέσεις εργασίας Η/Υ
 • Εργαστήριο Βιολογίας & Ιστολογίας, Μικροσκοπίας & Ανάλυσης Εικόνας, Συστηματικής & Βιομετρίας” – Β.I.M.A.ΣΥ.Β.
 • Πέντε αίθουσες διδασκαλίας

Αμφιθέατρο  και  βιβλιοθήκη της ΣΕΥ

Ερευνητικά Εργαστήρια

Το Τμήμα διαθέτει τρία ερευνητικά εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Παθήσεων Μεταβολισμού-Παχυσαρκίας και Σακχαρώδους Διαβήτη
 • Εργαστήριο Βιολογίας& Ιστολογίας, Μικροσκοπίας & Ανάλυσης Εικόνας, Συστηματικής & Βιομετρίας” – Β.I.M.A.ΣΥ.Β.
 • Εργαστήριο Φροντίδας Ενηλίκων Ασθενών με Καρκίνο

Νέα – Ανακοινώσεις

Πεμ. 22-Σεπ-2022  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Τετ. 6-Οκτ-2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ & ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. [Πρακτικό] [Εισηγητική Έκθεση]

Τετ. 14-Απρ-2021 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Δευ. 12-Απρ-2021 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Νοσηλευτικής
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Τ.Θ. 141
Θεσσαλονίκη 57400

Προϊσταμένη Γραμματείας:
Βασιλική Ρόβα
Τηλέφωνο: 2310-013824
e-mail: vasoro@admin.teithe.gr

Σπουδαστικά θέματα:
Προδρομίδης Κων/νος ,
Τηλ. 2310-013821, 2310-013822 και 2310-013500,
e-mail: infonurse@teithe.gr, prodrom@admin.teithe.gr

Ιστοσελίδα τμήματος

Προσωρινά διατίθεται η ιστοσελίδα  πριν από την ένταξη στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.