Το τμήμα

Το Τμήμα Μουσειολογίας έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη και ανήκει στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών.

Λεπτομέρειες θα είναι σύντομα διαθέσιμες.