Γενικές Πληροφορίες

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών ιδρύθηκε με τον Νόμο 4610/2019.

Οι φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα αποκτούν ευρεία κατάρτιση στους κλάδους της Πληροφορικής, των Υπολογιστών και των Τηλεπικοινωνιών, γεγονός που ανοίγει διάπλατα τους ορίζοντές τους για απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας. Πιθανές θέσεις απασχόλησης για τους αποφοίτους του Τμήματός μας υπάρχουν τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθόσον οι σχετικές τεχνολογίες είναι πλέον απαραίτητες για τη λειτουργία κάθε οργανισμού ή επιχείρησης οποιουδήποτε μεγέθους.

Το Τμήμα διαθέτει εξαιρετική διδακτική, εργαστηριακή και ερευνητική υποδομή. Λειτουργεί στο ιδιόκτητο campus του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στις Σέρρες, έκτασης 250 στρεμμάτων νοτιοανατολικά της πόλης των Σερρών, σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις και έναν πανέμορφο περιβάλλοντα χώρο.

Το Τμήμα έχει ήδη υψηλή αναγνωρισιμότητα τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο – μέσω συνεργασιών των μελών Δ.Ε.Π. με άλλα Τμήματα και Ιδρύματα και μέσω συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα – όσο και στο χώρο εργασίας μέσω της θετικής εικόνας που παρουσιάζουν οι πτυχιούχοι που ήδη έχουν βρει απασχόληση.

Προσωπικό

Το ισχυρό πλεονέκτημα του Τμήματος είναι το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του, που αριθμεί 16 μέλη ΔΕΠ, 3 μέλη ΕΔΙΠ κι ένα μέλος ΕΤΕΠ, όλοι με σημαντικό επιστημονικό υπόβαθρο, εξαιρετική δυναμική και διαρκή εξέλιξη.

Ακαδημαϊκό Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Επικοινωνία
Δρ. Καζαρλής Σ. Καθηγητής site
Δρ. Μπαλουκτσής Α. Καθηγητής site 
Δρ. Παπατσώρης Α. Καθηγητής site 
Δρ. Στρουθόπουλος Χ. Καθηγητής site
Δρ. Αναστασίου Χ. Καθηγητής site 
Δρ. Τσίτσος Σ. Καθηγητής site
Δρ. Χειλάς K. Καθηγητής site  
Δρ. Καλόμοιρος Ι.   Καθηγητής site
Δρ. Νικολαΐδης Α. Αναπληρωτής Καθηγητής site
Δρ. Βαρσάμης Δ. Αναπληρωτής Καθηγητής site
Δρ. Ευσταθίου Δ. Αναπληρωτής Καθηγητής site 
Δρ. Βολογιαννίδης Στ. Επίκουρος Καθηγητής site  
Δρ. Τσιμπίρης Αλκιβ. Επίκουρος Καθηγητής site
Δρ. Πολίτης Α. Επίκουρος Καθηγητής site
Ούτσιος Ε. Καθηγητής Εφαρμογών site 
Ακαδημαϊκοι Υπότροφοι – Επιστημονικοί- Εργαστηριακοί Συνεργάτες
Δρ. Γεωργιάδης Απ. site
Δρ. Πεταλίδης Νικ. site
Δρ. Κουιρουκίδης Aπ. site
Δρ. Τσιπουρίδου Δέσπ.
Δρ. Σαμαράς Ιωακείμ
Δρ. Αθανασίου Μιχ. site
Δρ. Αρπατζάνης Νικ.   
Δρ. Γκρίνιας Ηλίας   
Δρ. Δημητρίου Στυλ.
Πασχαλίδου Αντωνία-Μαρία  
Δρ. Δημητριάδης Ευαγ  site  
Μάντζου Θωμάς email
Δαρδακούλη Δέσποινα email 
Δρ. Ιωάννης Καζανίδης   email
Δρ. Βασίλειος Σάλτας site  email
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Επικοινωνία
Πατσιάκος Α. Ε.ΔΙ.Π.
Ζιώγας Ι. Ε.ΔΙ.Π.
Μάνος Δ.. Ε.ΔΙ.Π.
Λάντζος Θ. Ε.Τ.Ε.Π
Διοικητικό Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Επικοινωνία
Δρ. Χειλάς Κ. Πρόεδρος Τμήματος site  
Δρ. Καλόμοιρος Ι. Αναπλ..Πρόεδρος site
Μαραντίδου Ε. Γραμματέας
Παντούση Ε. Γραμματέας

 

Τοποθεσία-Εγκαταστάσεις

Οι πληροφορίες θα είναι σύντομα διαθέσιμες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Τέρμα Μαγνησίας, 62124, Σέρρες

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Γραμματεία Τμήματος: 23210-49341

Fax Γραμματείας: 23210-49128

e-mail Γραμματείας: pliroforiki@teicm.gr

Ιστοσελίδα τμήματος

Το τμήμα διαθέτει δική του ιστοσελίδα με αναλυτικές πληροφορίες στη διεύθυνση: http://ict.ihu.gr