ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Έχουν  εγκριθεί όλα τα ονόματα των φοιτητών που υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους   προς μετεγγραφή.  Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής

Καλείστε να αποστείλετε τα κάτωθι δικαιολογητικά με κούριερ ή ΕΛΤΑ  μέχρι   23/2/2021.

  1. Αίτηση εγγραφής υπογεγραμμένη και επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής.
  2. ΥΔ περί προσωπικών δεδομένων και μη φοίτησης σε άλλο Τμήμα
  3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  4. Πιστοποιητικό γέννησης  ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΡΡΕΝΕΣ
  5. Βεβαίωση διαγραφής από το Τμήμα Προέλευσης.

Με την ολοκλήρωση εγγραφής σας θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά έντυπο με τους ατομικούς κωδικούς σας.