Ανακοίνωση προς του φοιτητές /τριες για πτυχιακές εργασίες

Οι επόμενες ημερομηνίες κατάθεσης και εξετάσεων πτυχιακών εργασιών ορίζονται ως εξής:

1) Κατάθεση από 2 έως 4 Δεκεμβρίου 2020 και εξετάσεις από 9 έως 11 Δεκεμβρίου 2020.

2) Κατάθεση από 25 έως 29 Ιανουαρίου 2021 και εξετάσεις από 1 έως 5 Φεβρουαρίου 2021.

Οι φοιτητές οφείλουν να καταθέσουν ένα (1) έντυπο αντίγραφο της πτυχιακής εργασίας και 3 CDs στη γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μαιευτικής του ΔΙΠΑΕ