Ανακοίνωση για το μάθημα ΜΕΝΝ

Το πρόγραμμα των μαθημάτων της Τετάρτης για το μάθημα ΜΕΝΝ Θεωρία και ΜΕΝΝ
εργαστήριο θα διαμορφωθεί ως ακολούθως :
09:00-11:00 ΜΕΝΝ ΘΕΩΡΙΑ
11:00-13:00 ΜΕΝΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΟΜΑΔΑ κα Μπουρουτζόγλου
14:00-16:00 ΜΕΝΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β ΟΜΑΔΑ κα Κούκου
Τα παραπάνω μαθήματα θα γίνουν στην ψηφιακή αίθουσα του Ζ΄ εξαμήνου
Κα Μπουρουτζόγλου, Κα Κούκου