ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Ο κωδικός του Β’ εξαμήνου για τα μαθήματα Α’ & Β’ εξαμήνου
2. Ο κωδικός του Δ’ εξαμήνου για τα μαθήματα Γ’ & Δ’ εξαμήνου
3. Ο κωδικός του ΣΤ’ εξαμήνου για τα μαθήματα Ε’ & ΣΤ’ εξαμήνου
4. Ο κωδικός για τα μαθήματα του ΔΙΠΑΕ για τα μαθήματα Ζ’εξαμήνου & τα μαθήματα ΔΙΠΑΕ