Συμπληρωματική Δήλωση για συμμετοχή στις εξετάσεις εξ αποστάσεως των φοιτητών/τριών του Τμ. Μαιευτικής

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Μαιευτικής, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση για να λάβουν μέρος στις εξ αποστάσεως εξετάσεις να υποβάλουν τη δήλωσή τους συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZ__tl15BdUN0FRNk1SS0lTNVVJR0ozTFc2RzdXWkUxOC4u

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης μέχρι την Τρίτη 23/06/2020.