Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου 2020